ZWROTY

Zwrot biletów kupionych w kasie biletowej możliwy jest najpóźniej na 24 godziny przed spektaklem, którego dotyczą.

 

Zwrot biletów kupionych za pomocą systemu sprzedaży online na spektakle prezentowane od wtorku do piątku możliwy jest najpóźniej na 24 godziny przed wydarzeniem, którego dotyczą, a na spektakle

prezentowane w soboty i niedziele możliwy jest najpóźniej do piątku do godz. 12.00.

 

W celu zwrotu biletów kupionych w kasie biletowej Teatru bilety należy zwrócić w kasie biletowej (wraz z paragonem).

 

W celu zwrotu biletów kupionych za pomocą systemu sprzedaży online należy przesłać maila z załączonymi biletami na adres sklep@teatrminiatura.pl.

 

Zwrot należności za bilety kupione w kasie Teatru dokonywany jest w formie gotówki, a należności za bilety kupione za pomocą systemu sprzedaży online dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem elektronicznej sprzedaży biletów i towarów Miejskiego Teatru Miniatura oraz Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Miejski Teatr Miniatura.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z kasą biletową Teatru.