Polityka prywatności

I. Informacje o Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku1

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, z siedzibą przy alei Grunwaldzkiej 16, 80-236 Gdańsk, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Gdańska pod numerem 4/96, posiadający numer NIP: 584 035 71 49, regon 190963610. Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych widzów Teatru Miniatura, którzy złożą zamówienie na bilety/wejściówki/zaproszenia drogą elektroniczną (e-mail), przez telefon lub osobiście w kasie oraz widzów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera.
 2. Teatr działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
 3. Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Bartosz Błaszczyk, iod@teatrminiatura.pl.

II. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i widzów Teatru Miniatura. Przede wszystkim dane osobowe, które zostają podane przez Państwa w procesie zapisywania się do newslettera, zamawiania biletów przez internet, telefon lub osobiście oraz poprzez formularz rezerwacji grupowych.  
 2. Dane te obejmują adres e-mail oraz miejsce zamieszkania i telefon (internetowe zamawianie biletów)

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Teatr polegają na oferowaniu widzom i odbiorcom Teatru spektakli, warsztatów, czytań i innych wydarzeń artystycznych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury, w szczególności:

 1. Przetwarzamy dane osobowe, aby zrealizować zamówienie na bilety/ wejściówki/ zaproszenia oraz aby wypełnić umowę między Teatrem a widzem.
 2. Przetwarzamy dane osobowe, aby przesłać newsletter z bieżącymi informacjami na temat Teatru.
 3. Przetwarzamy dane osobowe, aby przesłać bieżące informacje prezentujące repertuar Teatru.

IV. Odwołanie zgody i anulowanie wysyłania wiadomości handlowych

 1. Widzowie, którzy dokonują zapytania dotyczącego rezerwacji lub rezerwują bilety/ zaproszenia/ wejściówki drogą elektroniczną, mogą w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie takiej informacji na adres bilety@teatrminiatura.pl oraz edukacja@teatrminiatura.pl. 
 2. Widzowie otrzymujący bieżące informacje repertuarowe Teatru mogą w każdej chwili wycofać zgodę na ich otrzymywanie poprzez wysłanie takiej informacji na adres bilety@teatrminiatura.pl oraz edukacja@teatrminiatura.pl. 
 3. Widzowie otrzymujący newsletter mogą w każdej chwili wycofać zgodę na jego otrzymywanie:
 • poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wysłanej wiadomości;
 • poprzez poinformowanie o niewyrażeniu zgody na przesyłanie newslettera i przetwarzanie danych osobowych, przesyłając informację na adres: agnieszka.kochanowska@teatrminiatura.pl.

V. Kto ma dostęp do danych?

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Teatr i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Teatrem.
 2. Teatr zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty w celach i w sposób określony przez Teatr:
 • SoftCom (system sprzedaży i rezerwacji biletów).

VI. Jak długo przetwarzamy dane?

 1. Teatr przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i odbioru biletów. Zgodnie z prawem Teatr zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych.
 2. Newsletter oraz bieżące informacje repertuarowe są wysyłane do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na ich przesyłanie.

VII. Jakie są Państwa prawa?

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Teatrem i poprosić o:
 • informacje dotyczące swoich danych osobowych, celów i charakteru ich przetwarzania, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza Teatrem. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w tych zasadach,
 • korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna,
 • usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), gdy nie istnieją już inne podstawy prawne do ich przetwarzania.
 1. Dalej widzowie Teatru mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku wysyłania newslettera.
 2. Oprócz powyższych praw mogą wnieść Państwo skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Bezpieczeństwo

 1. Teatr dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Teatr kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem.

IX. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Teatrem na adres e-mail: iod@teatrminiatura.pl lub wysyłając korespondencję na adres Teatru z dopiskiem „IOD”.


Informacja o plikach cookies

Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 16, wykonując obowiązki przewidziane w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1907 z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez Teatr plików cookies.

Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku informuje, że na swojej stronie internetowej www.teatrminiatura.pl  stosuje pliki cookies. Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego lub korzystającego z danej strony internetowej, w tym przypadku korzystającego ze strony prowadzonej przez Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego korzystania ze strony. Dzięki temu zapisowi w każdym następnym przypadku połączenia się użytkownika z daną stroną internetową, strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.

Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:

  a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

  c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  d) umożliwienia komunikacji z serwisami społecznościowymi.

Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku oświadcza, że pliki cookies stosowane przez stronę nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.

Miejski Teatr Miniatura oświadcza, że korzystanie z jego strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, za pomocą którego użytkownik korzysta ze strony. 

Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze stroną internetową Teatru przy pomocy urządzenia, z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze strony internetowej Teatru, ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących lub stosowanych przez Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:

  a) „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

  c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin,

  d) plugin facebook.